Shanghai trip - Hangzhou, Hengdian <PART4>

Lomo On in Hangzhou and Hengdian ~!!

<part1: Shanghai Pearl tower>
www.lomography.fr/homes/i_fung/albums/1722921-shanghai-trip…

<part2: Shanghai Yu Garden, NanJing, Su Zhou>
www.lomography.fr/homes/i_fung/albums/1723269-shanghai-trip…

<part3:Wuxi>
www.lomography.fr/homes/i_fung/albums/1723554-shanghai-trip…

Plus de photo par i_fung