2 commentaires

  1. opon21
    opon21 ·

    ว้าวว..เดินบนทรายได้แล้วด้วย

  2. hhjm
    hhjm ·

    @opon21 วันแรกไม่กล้าเดิน ห้องไห้โฮเลย เพราะทรายเปื้อนเท้า วันหลังทุกคนต้องเดินให้ดูเป็นตัวอย่างถึงจะยอมเดิน

Plus de photo par hhjm